FAQ OG SERVICEVILKÅR

Hvordan får jeg reparert min enhet hos dere?
Du leverer enheten i en av våre verksted, eller legger inn en bestilling på nettsiden vår.

Har dere garanti på utført arbeid, og hva dekker reparasjonsgarantien?
Vi har 12 mnd. garanti på utført reparasjon. Garantien dekker eventuelle feil som er direkte knyttet til den delen som er reparert. I noen sjeldne tilfeller kan andre feil oppstå etter en reparasjon. Det skyldes som oftest at enheten har fått en mer omfattende skade enn man ser utvendig og da er det tilstrekkelig at man åpnet telefonen for at disse feilene kommer frem. Vi informerer alltid deg som kunde hvis skaden du leverer inn telefonen for er særlig utsatt for den typen feil, f.eks fuktskader som er veldig kompliserte å reparere.

Er dere et autorisert serviceverksted for Apple?
Nei, vi er et selvstendig verksted som har som formål å hjelpe deg. Det at vi er selvstendige innebærer mange fordeler for deg som kunde. Vår måte å arbeide på er tilpasset kundens behov og ikke produsentens ønske og vi bestemmer selv våre lave priser. Hos oss kan du få utført de fleste typer reparsjoner av din Apple-telefon. Så fort det inntreffer ytre skader på din enhet, bortfaller vanligvis garantien på din enhet. Vi stiller opp for å hjelpe, uansett feil. Har du ytterligere spørsmål rundt dette kan du kontakte en av våre butikker eller sende oss en henvenedelse på epost, facebook eller chatten på vår nettside.

Hvor har dere verksted?
Du finner våre verksted på Herkules kjøpesenter i Skien, DownTown kjøpesenter i Porsgrunn og i Kongsberg.

Hva koster det å reparere telefon/nettbrett hos dere?
Vi har faste priser, du finner priser på de fleste reparasjoner på vår nettside, har du ytterligere spørsmål om dette så kontakt en av våre verksted eller via facebook, epost eller chatten på vår nettside.

Hvor lang tid tar det å få tilbake mobiltelefon eller nettbrett etter innlevereing?
Vi har en reparasjonstid på 1 time for de vanligste feilene, tid kan også variere utifra pågang. Nettbrett har vi 1 ukes reparasjonstid på, dette også varierer utifra pågang.

Blir informasjon slettet på min enhet når den repareres?
Vi vil ikke fjerne eller røre din informasjon i forbindelse med reparasjon. I visse tilfeller så kan det være nødvendig å tilbakestille enheten, men vi vil da kontakte kunden for godkjenning på forhånd. Du bør alltid ta sikkerhetskopi av all informasjon i enheten før innlevering.

Jeg har fått væske i min mobil og nå fungerer den ikke. Kan dere reparere fuktskader?
I noen tilfeller er fuktskader mulig å reparere. De er veldig problematiske fordi telefonen ofte er mer skadet enn man først tror, samtidig som det kan være vanskelig å lokalisere alle komponenter som har tatt skade. Det kan derfor dukke opp skader/problemer i fremtidten som ikke ble oppdaget ved første reparasjon. APPLESpesialisten stiller derfor ingen garanti ved slike reparajoner og det foregår på kundes ansvar.

Formål og gyldighet
Disse generelle vilkårene inneholder vilkår og forhold vedrørende reparasjoner av mobile enheter og tilbud om tillegstjenester. Disse vilkårene trår i kraft når kunden leverer inn sin enhet til APPLESpesialisten(her under App.spes.). Bestilling av reparasjon: For at en reparasjon skal anses å ha kommet i stand på korrekt måte, må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Kunden besøker selv App.spes. med sitt utstyr.
  2. App.spes. undersøker at ustyret er oppført i oversikten over utstyr som foretaket kan reparere.
  3. App.spes kontrollerer og fastsetter feilen.
  4. Hvis feilen kan repareres opprettes en bestilling som skal inneholde kundens navn og kontaktopplysninger. Videre en beskrivelse av arbeidet som skal utføres, samt en totalpris for det spesifiserte arbeidet.
  5. App.spes. reparerer enheten. Når enheten er reparert og skal utleveres må kunden betale i oversstemmelse med vilkårene. Hvis enheten ikke kan repareres på stedet skal App.spes. informere kunden om dette og angi kostnaden for reparasjon på verkstedet.

Allmenne servicevilkår
§1 App.spes. gir 12 måneders funksjonsgaranti på byttede deler og arbeid. Garantien er ikke gyldig dersom feil oppstår som følge av kundens behandling, f.eks banke-, fukt-, klemskade eller buet ramme på enheten.(App.spes retter ut bøyde rammer så langt det lar seg gjøre ved reparasjon, kontroller rammen før betaling. Hvis rammens tilstand er dårlig anbefales kunden å bytte ramme på enheten).

§2 Garantien gjelder ikke hvis det ikke er mulig å teste enheten når den innleveres, som følge av utladet batteri, touch-feil på enhetens skjerm eller hvis enheten er «død».

§3 Alle data er som regel bevart i enheten etter en reparsajon, men App.spes tar ikke ansvar for tapte data.

§4 App.spes tar ikke ansvar for program,-og software-feil. Det kan av og til være hensiktsmessig å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger etter en reparasjon.

§5 Det gis ikke garanti på reparasjoner av væskeskadede enheter.

§6 App.spes erstatter ikke kostnader for tapte inntekter på grunn av feil.

§7 Reparasjonen kan medføre at produsentens garanti på din enhet ikke lenger er gyldig.

§8 For vanntette enheter garanteres ikke vanntettheten etter reparasjonen.

§9 Uorginale reservedeler kan bli benyttet ved reparasjonen.

§10 En serviceavgift på kr. 349 blir belastet om det ikke er mulig å reparere telefonen.

§11 En serviceavgift på kr. 349 blir belastet hvis feilen ikke er omfattet av garantien, for eksempel feil som skyldes kunden, programfeil eller fuktskader.

§12 App.spes tilbyr gratis feilsøking vhis kunden aksepterer kostnadsoverslaget. Hvis kostnadsoverslaget ikke aksepteres og kunden vil hente ut enheten etter at den er undersøkt, debiteres kunden kr. 349 inkl. Mva. Hvis kunden i stedet velger å skrote enheten hos App.spes, belastes ikke avgift for undersøkelsen.

§13 Hvis din enhet ikke hentes ut innen en uke fra innleveringsdagen, debiteres lageravgift med kr 199 per påbegynte uke, samt renter iht. §8 i renteloven (referanserente +8%-enheter). Hvis kunden ikke henter varen i tide har foretaket etter loven rett til å selge eller avhende den etter tre måneder.

§14 Hvis kunden og teknikeren ikke blir enige om at en feil skal anses som en garantireparasjon, kan kunden henvende seg til support@applespesialisten.no for en ny vurdering.

Ta kontakt

Noen av våre kunder
DNB
Skagerak Energi
Nortura
Visma
Høgskolen i Vestfold
SpareBank1
Elteco
NetCom
Ice.net